Jaká má půjčování dodávek v půjčovně pravidla

Jaká má půjčování dodávek v půjčovně pravidla


AÄkoliv naprostá vÄ›tÅ¡ina dospÄ›lých lidí v naší republice vlastní Å™idiÄský průkaz, obvykle se jedná pouze o Å™idiÄské oprávnÄ›ní skupiny B, tedy osobní automobily. A dává to smysl, neboÅ¥ ty jsou zdaleka nejvíce využívané.

AvÅ¡ak obÄas se zkrátka stane, že běžný osobní vůz prostÄ› nestaÄí. Například se můžeme stÄ›hovat a potÅ™ebujeme pÅ™evézt nábytek, případnÄ› stavíme nový dům Äi kůlnu nebo jinou stavbu a je nutné dopravit na místo materiál.

kamion5

V tomto případÄ› potÅ™ebujeme nákladní automobil. Kde jej dále získat? ÄŒastým Å™eÅ¡ením je požádat o pomoc příbuzného Äi známého, který má daný vůz k dispozici a vlastní i patÅ™iÄné Å™idiÄské oprávnÄ›ní. OvÅ¡em ne každý má takové Å¡tÄ›stí.

NaÅ¡tÄ›stí existuje i možnost půjÄování dodávek. Obvykle se jedná o klasické autopůjÄovny, jejichž vozový park zahrnuje i nákladní automobily. Navíc je zde možné najmout i služby Å™idiÄe, pokud nemáme nikoho, kdo s tímto typem vozidla může jezdit.

kamion6

OvÅ¡em je nutné říci, že i zde platí urÄitá pravidla, která je nutné dodržovat. Tím první je samozÅ™ejmÄ› zaplacení půjÄovného. To se může poÄítat buÄ podle doby, na kterou si daný vůz půjÄíme, nebo podle najetých kilometrů. Pokud budeme chtít i služby Å™idiÄe, pak se daná Äástka samozÅ™ejmÄ› zvýší.

Dále je zde požadavek vrátit vůz ve stejném stavu, v jakém jsme jej dostali. To znamená, že je nutné vyhnout se jeho poÅ¡kození, aÅ¥ už pÅ™i jízdÄ› Äi pÅ™i manipulaci s nákladem. SamozÅ™ejmÄ› ne vždy se to povede, pÅ™eci jen, nehody se stávají. V takovém případÄ› je vÅ¡ak povinnost uhradit opravu vozu.

O tom, že by vůz mÄ›l být používán pouze k úÄelu, pro který je urÄen, asi není tÅ™eba mluvit. S tím souvisí i to, že ve vÄ›tÅ¡inÄ› novÄ›jších modelů jsou nainstalována GPS zařízení, takže provozovatel půjÄovny se může kdykoliv podívat, kde se daný vůz nachází.

Jak je vidět, je toho poměrně dost. Je to však nutné pro spokojenost obou stran, což je hlavním cílem.