Z historie nejstaršího řemesla

Z historie nejstaršího řemesla

Říká se, že prostituce je nejstarším řemeslem. Dějiny prostituce by tedy měly být stejně rozsáhlé jako dějiny lidstva. První oficiální zmínky o prostituci máme ze starověké Mezopotámie, kde prostituce probíhala přímo v chrámech a poskytovali ji kněžky. Ale jistě určitá forma obchodu mezi mužem a ženou probíhaly již dříve. Jedná se vlastně o směnu dvou základních životních potřeb. Potřeba potravy a potřeby rozmnožování. Na tom to celé stojí.
sochy památky
Velmi významnou roli hrála prostituce ve starověku a na toto téma se pojďme zaměřit. Veřejné domy v takové podobě jaké je známe dnes, založil zákonodárce Solón. Důvody byly prosté. Mnozí muži a především ti, kteří putovaly do války, nebo studovaly akademie či lycea společně s dalšími muži, byli orientováni spíše na muže a nevěstince měly v mužích, kteří příliš často milovali muže, vzbudit opětovnou vášeň k ženám. Proto byly luxusní prostitutky,takzvané hetéry, často velmi vzdělané a duchaplné. Dodnes se dochovala celá řada informací o některých z nich.
 akropolis atény

Krásná a neřestná Láis

Jedna z velmi slavných hetér se jmenovalaLáis. Byla opravdu pověstná. Milovali ji filozofové Diogénes a Aristipos z Kyrény, zamilovaný do ní byl také řečník Demosthenes. Slavný dramatik Myron ve věku již stařeckém se marně snažil tuto ženu uhánět. Jen dramatik Euripidés měl pro tuto ženu jen slova pohrdání. Byla pro něj hříšnicí, která odvádí spořádané muže od svých žen a rodin. Láis si z toho pranic nedělala a vše ji přišlo úsměvné. Jak už to chodí, největší hříšnice se nakonec zamiluje a touží vést život ve ctnosti. Nejinak tomu bylo také u Láis. Láis se zamilovala do jednoho muže z jihu země. Nebyl to žádný umělec ani filozof, ale zemitý muž z řeckého venkova.
antický sloup
Odstěhovala se na jeho statek do krajiny kentaurů. Vše by mělo nepochybně dobrý konec, jenomže tamní ženy se dozvěděly, kdo byla ta žena, která se do hornaté krajiny nedávno nastěhovala. Z obavy, že by jí mohli nadbíhat jejich muži,se rozhodli ji zneškodnit. Pod záminkou přátelství ji pozvaly na ženský dýchánek, na kterém ji utloukly židlemi. Inu hetéry mívaly i nešťastné konce.